Voor inlichtingen bel onze makelaar: 0497-381775

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

1. Peil van het project

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de bestaande hoofdentreevloer; dit peil ligt ± 25 cm boven de kruin van de openbare weg.

2. Grondwerk

Het nodige grondwerk wordt verricht ten behoeve van de aanleg van de vloeren, funderingen, liftputten, rioleringen en bestrating. Hiervoor wordt schoon zand toegepast.

3. Buitenrioleringswerken

De riolering wordt binnen- en buitenshuis uitgevoerd in PVC. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De vuilwaterriolering zal worden uitgevoerd in PVC voorzien van KOMO- keur en wordt aangesloten op het gemeentelijk riool.

De schoonwaterriolering (hwa) zal eveneens worden aangesloten op het gemeentelijk riool.

4. Funderingen

Aan de hand van de gegevens van de constructeur en het uitgevoerde terreinonderzoek worden de betonnen fundering en liftputten bepaald en uitgevoerd.

5. Betonwerk

De volgende onderdelen worden uitgevoerd aan de hand van de gegevens van de constructeur: balkons, vrijdragende vloeren van de nieuwbouw, trappen en bordessen en lateien in prefab beton.

6. Draagconstructie

De draagconstructie in het bestaande gebouw wordt gehandhaafd en bestaat uit kanaalplaatvloeren welke gedragen worden door massieve kalkzandsteen wanden en stalen liggers.

De nieuwbouw bestaat uit breedplaatvloeren gedragen worden door massieve kalkzandsteen wanden.

7. Gevels en wanden

Binnenwanden

De nieuw te plaatsen binnenwanden in het bestaande gebouw worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden welke voldoen aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit.

Lichte scheidingswanden in algemene (verkeers)ruimtes worden afgewerkt met glasvliesbehang. De lichte scheidingswanden in de appartementen zullen behangklaar worden opgeleverd. De bestaande schoon werk kalkzandsteenwanden in het bestaande gebouw zullen behangklaar worden afgewerkt.

Isolatie

De buitengevels van de nieuwbouw worden voorzien van de nodige isolatie welke in de spouw tegen de binnenwanden wordt aangebracht. Minimale Rc-waarde (isolatiewaarde) volgens het Bouwbesluit.

De bestaande spouwmuren zijn voorzien van 75mm. isolatie, deze blijft gehandhaafd.

Buitenwanden

De buitengevels van de nieuwbouw worden uitgevoerd in schoon metselwerk volgens voorstel architect en gevoegd volgens monster.

Buitengevels van het bestaande gebouw worden voorzien van keimwerk in een ander te bepalen kleur door de architect.

8. Daken en dakbedekking

De schuine en platte daken van de nieuwbouw worden voorzien van isolatie met minimale Rc-waarde (isolatiewaarde) volgens het Bouwbesluit.

De platte daken worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking en een dakrandprofiel.

De schuine daken worden voorzien van gewelfde dakpannen volgens keuze architect.

De bestaande schuine daken worden gehandhaafd en zijn opgebouwd uit geïsoleerde dakplaten op houten gordingen voorzien van gewelfde pannen. De gordingen blijven in het zicht, waartussen gipsplaten met spuitwerk worden aangebracht.

De vloeren van loggia’s en balkons worden voorzien van grijze drainagetegels op tegeldragers m.u.v. appartement 12, deze bestaat uit een witgrijze prefab beton element met anti slip motief.

In de daken worden de nodige rookgasafvoeren, ontluchtingsleidingen, etc. opgenomen.

9. Kozijnen , ramen en deuren

Buitenkozijnen

Bestaande buitenkozijnen worden deels gehandhaafd, nieuwe buitenkozijn worden eveneens uitgevoerd in aluminium, kleur naar keuze architect.

De draaiende delen en draairichtingen staan aangegeven op de tekeningen. Alle kozijnen voldoen aan de eisen welke zijn opgelegd uit het Bouwbesluit.

De buitenzonwering van de bestaande buitenkozijnen zal worden gehandhaafd. Deze worden gereinigd en bestaan uit handmatig bediende horizontale lamellen.

De entreedeuren van hoofdentree en 2 nevenentrees worden voorzien van een deurautomaat met elleboogschakelaar.

Binnenkozijnen

Alle binnenkozijnen van de appartementen worden uitgevoerd in stalen nastelkozijnen zonder bovenlicht met bijbehorende fabrieksmatig gelakte opdekdeuren in de kleur wit.

Hang- en sluitwerk

Voor de afsluiting van de algemene ruimten, de voordeuren van de appartementen en de deuren van de overige ruimten wordt hang- en sluitwerk aangebracht, conform Bouwbesluit en eisen met betrekking tot inbraakwerendheid.

10. Binnen betimmeringen

De appartementen en buitenbergingen worden standaard niet voorzien van plinten.

De afwerkhoekjes rondom de buitenkozijnen zijn gemoffeld in de kleur van de kozijnen.

11. Trappen en balustrades

De bestaande trap bij de hoofdentree wordt gehandhaafd en is opgebouwd uit stalen bomen met houten treden met anti slip profiel. Bestaande balustrade wordt gehandhaafd.

De nevenentree wordt voorzien van nieuwe prefab betontrappen met schrobrand en antislipstructuur. De balustraden worden uitgevoerd in metaal met poedercoat afwerking.

Buitenbalustrade t.b.v. de balkons wordt uitgevoerd in metaal met poedercoat afwerking.

Doorvalbeveiliging t.b.v. de kozijnen wordt uitgevoerd in metaal met poedercoat afwerking.

De inpandige bergzolders van appartement 13 en 14 worden voorzien van een opklapbare vlizotrap, zonder balustrade.

12. Metaalwerken

De bellentableaus en postkasten ter plaatse van de entrees worden aan de buitenzijde uitgevoerd in volledig roestvast staal.

Bewegwijzering en nummerplaatjes van de afzonderlijke appartementen uitgevoerd in blank aluminium.

13 Schilderwerk en beglazing

Schilderwerk

Het buitenschilderwerk van panelen, houten ramen, deuren en kozijnen wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Het binnenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem.

Buitengevels van het bestaande gebouw worden voorzien van keimwerk in een ander te bepalen kleur door de architect.

Beglazing

Nieuwe kozijnen worden voorzien van dubbele HR++ beglazing volgens Bouwbesluit.

De dubbele beglazing in bestaande kozijnen wordt deels gehandhaafd, en vervangen bij toepassing van een ventilatierooster. Ventilatieroosters met voldoende capaciteit worden aangebracht in de verblijfsruimtes volgens geveltekeningen.

14. Wandafwerking

De binnenwanden van de appartementen worden behangklaar afgewerkt tenzij in deze omschrijving anders vermeld. De binnenwanden van de algemene (verkeers)ruimten zullen worden voorzien van glasvliesbehang.

15. Tegelwerken

Vloertegels

De vloer van de badkamer en toilet worden voorzien van vloertegels 30 x 30 cm met een verrekenprijs van € 35,00/m2 inclusief BTW. De vloer van de hoofdentree wordt eveneens voorzien van tegelwerk welke door de architect nader bepaald zal worden.

Wandtegels

In het toilet, de badkamer en de keuken worden wandtegels 15 x 20 cm aangebracht, volgens monster welke u nader zal worden gepresenteerd en met een verrekenprijs van € 20,00/m² inclusief BTW.

De wanden van het toilet worden betegeld tot ca. 1,20 meter +vloer, de wanden van de badkamers zullen betegeld worden tot 2,10 meter +vloer.

In de keuken boven het aanrecht is 5m² wandtegelwerk opgenomen.

Bij wijzigingen en/of aanvullingen dient door de koper een keuze gemaakt te worden bij een door de aannemer nader te bepalen onderaannemer/leverancier.

16. Natuur-en kunststeen

In de appartementen wordt ter plaatse van het toilet en badkamer een kunststeen dorpel geplaatst in de dagkant van het deurkozijn. De buitendeurkozijnen en puien welke tot maaiveld/peil reiken worden eveneens in kunststeen uitgevoerd. Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde gegoten composietsteen vensterbanken toegepast.

17. Vloerafwerkingen

De betonvloeren van de nieuwbouw appartementen worden afgewerkt met een anhydriet gietvloer tenzij anders vermeld.

De betonvloeren in het bestaande gebouw worden voorzien van een zwevende dekvloer bestaande uit een isolerende laag met anhydriet gietvloer tenzij anders vermeld.

Op de begane grond zal ter plaatse van de hoofdentree een schoon-droogloopmat worden gelegd. De nevenentree aan de achterzijde wordt inpandig uitgevoerd in bestrating naar keuze van de architect.

18. Plafondafwerkingen

Plafonds van de nieuwbouw appartementen worden voorzien van spuitpleisterwerk, V-naden blijven in het zicht.

Appartementen op begane grond en 1e verdieping in het bestaande gebouw worden voorzien van een verlaagd gipsplafond voorzien van spuitpleisterwerk. Hierin worden de nodige sparing opgenomen voor mechanische ventilatie en centraaldozen.

Schuine plafonds van de appartementen op 2e verdieping in het bestaande gebouw worden voorzien gipsplaten tussen de gordingen en afgewerkt met spuitpleisterwerk. Naden blijven in het zicht. De vlakke plafonds in de dakkapellen worden voorzien van gipsplaten en afgewerkt met spuitpleisterwerk. Naden blijven in het zicht.

Plafonds in de algemene (verkeers)ruimten worden uitgevoerd in een uitneembaar systeemplafond met een raster van 600×600/1200mm.

Buitenplafonds van de inpandige loggia’s worden voorzien van eternit in een licht kleur.

19. Diversen

Keukens

De appartementen worden voorzien van een keuken inclusief apparatuur t.w. magnetron, gaskookplaat, afzuigkap, rvs spoelbak, koelkast met vriesvak, diverse onder- en bovenkasten. Voor elk appartement geldt een verrekenprijs voor de aankoop inclusief montage van de keuken ter waarde van € 1.650,- inclusief BTW.

U kunt zelf uw kleur blad, kleur keuken en de soort grepen uitzoeken. Bij wijzigingen en/of aanvullingen dient door de koper een keuze gemaakt te worden bij een door de aannemer nader te bepalen onderaannemer/ leverancier.

Kasten en overige inrichting

Er wordt geen inrichting zoals kasten e.d. aangebracht c.q. geplaatst.

Leidingen en kanalen

Afhankelijk van de verdere uitwerking van de installaties kunnen er leidingen en kanalen gesitueerd worden in of boven de appartementen c.q. bergingen welke niet expliciet op de tekeningen staan vermeld. De dimensionering van de kanalen e.d. in de appartementen staan echter zo correct mogelijk op de tekeningen verwerkt. In het geval dat onverhoopt enige verruiming van de kanalen noodzakelijk blijkt, zal de aannemer deze zonder verdere verrekening doorvoeren.

20. Binnenrioleringswerken

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 900C hittebestendig is en worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de vuilwaterriolering. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. In de appartementen worden leidingen aangelegd t.b.v. de installaties, sanitair en keuken. Deze leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren en wanden.

21. Wateraansluitpunten en sanitair

De aanleg van de waterinstallatie zal worden uitgevoerd conform de vigerende eisen.

Koudwaterinstallatie: er zal een in groepen verdeelde koudwaterleiding naar de volgende aansluitpunten worden gebracht:

 • De mengkraan ter plaatse van de spoelbak in de keuken;
 • Het spoelreservoir van de toiletcombinatie;
 • Het fonteinkraantje in het toilet;
 • De douchemengkraan in de badkamer;
 • De wastafelmengkraan in de badkamer;
 • Het spoelreservoir van de toiletcombinatie in de badkamer;
 • Het tappunt voor de cv-ketel;
 • Het tappunt voor de wasmachine.

Warmwaterleidingen: vanaf de cv-ketel zal een in groepen verdeelde warmwaterleiding worden aangelegd naar de volgende aansluitpunten:

 • De mengkraan ter plaatse van de spoelbak in de keuken;
 • De douchemengkraan in de badkamer;
 • De wastafelmengkraan in de badkamer.

Sanitair

Het sanitair wordt geleverd en gemonteerd in de kleur wit en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering.

Toiletruimte:

1 vrijhangende closetpot met zitting; 1 closetrolhouder; 1 fonteinbakje met kraan en bekersifon.

Badkamer:

1 douchemengkraan met waterbesparende douchekop op glijstang; 1 wastafel met mengkraan, spiegel en planchet; 1 verdiept betegeld douchegedeelte;

Keuken:

1 keukenmengkraan op het aanrechtblad.

Overig toe te passen voorzieningen:

1 koudwaterkraan met beluchter, slangwartel en terugslagklep t.b.v. wasmachine; 1 vulkraan t.b.v. cv-ketel.

Bij wijzigingen en/of aanvullingen dient door de koper een keuze gemaakt te worden bij een door de aannemer nader te bepalen onderaannemer/leverancier.

22. Gasinstallatie

In de appartementen zal vanaf de gasmeter een leiding met stopkraan worden aangebracht naar de cv-ketel en de keuken. De gasinstallatie voldoet aan de GAVO-voorschriften.

In het bestaande gebouw bevindt de gasmeter zich in de meterkasten nabij de hoofdentree.

23. Verwarmingsinstallatie

Als warmtebron wordt er een HR cv-ketel geïnstalleerd in de cv-/wasruimte. Ten behoeve van de warmwatervoorziening is er gekozen voor een combitoestel. Ten behoeve van de ruimteverwarming is er gekozen voor radiatoren, aangesloten middels het tweepijpssysteem onzichtbaar in de dekvloer. De radiatoren zijn fabrieksmatig wit afgelakt. De exacte plaatsen en afmetingen van de radiatoren worden door de installateur in het werk bepaald in verband met de benodigde capaciteit.

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin verwarmingselementen geïnstalleerd zijn. De verwarmingsinstallatie zal voldoen aan de GIW/ISSO publicatie 2007.

 • woonkamer 20°C
 • keuken 20°C
 • hal 15°C
 • slaapkamer 20°C
 • study 20°C
 • toilet onverwarmd
 • badkamer 22°C
 • cv-/wasruimte onverwarmd

In de algemene gangen en de buitenbergingen is geen verwarmingsinstallatie voorzien.

24. Elektronische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte c.q. verdeelkast, verdeeld over meerdere groepen naar de diverse aansluitpunten. De installatie wordt aangelegd overeenkomstig de NEN 1010. De installatie bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen aangebracht conform het centraal-dozensysteem. De schakelaars worden aangebracht op een hoogte van 105 cm boven de vloer en wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer tenzij in combinatie met de lichtschakelaar.

In elk appartement wordt een spreekluisterverbinding aangebracht, aangesloten op het  bellentableau bij de hoofdentree. T.b.v. telefoon, radio en televisie worden er in de appartementen vanaf de meterkast tot in de woonkamer een bedrade buisleiding gelegd en naar de slaapkamer een onbedrade buisleiding. Alle leidingen worden in de wanden weggewerkt met uitzondering van de buitenbergingen. Het binnenterrein en de trappenhuizen zijn voorzien van verlichting, geschakeld op een schemerschakeling. De exacte plaatsen van alle elektrotechnische onderdelen worden door de architect en uitvoerende partijen nader bepaald. In het bestaande gebouw bevindt de elektra verdeelkast zich in de cv-/wasruimte.

25. Ventilatie

Ten behoeve van de ventilatie van de appartementen is er gekozen voor een individueel systeem. De mechanische afzuigunit met gelijkstroomventilator zorgt voor de afvoer van de vervuilde en vochtige lucht. De unit wordt bediend met een 3-standenregelaar, voorzien van een extra energiezuinige ‘niet thuis’ stand.

De luchttoevoer in de verblijfsruimtes gaat via de zelfregelende ventilatieroosters in de beglazing van de buitenkozijnen. Een en ander zal nader worden bepaald, conform de vigerende eisen.

In de volgende ruimten wordt de ventilatievoorziening gewaarborgd middels afvoerventielen:

 • keuken
 • toilet
 • badkamer
 • cv-/wasruimte

De meterruimte is voorzien van roosters in de deur. De slaapkamer, woonkamer/ keuken en study worden voorzien van een luchttoevoerventielen. Ten behoeve van een wasdroger wordt geen afvoer voorzien.

26. Liftinstallatie

Alle appartementen zijn bereikbaar met een lift.

27. Aansluitkosten

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie, gas, water en riolering zijn in de koopsom inbegrepen. De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. De kosten voor aansluiting van telefoon en CAI zijn voor rekening van de koper.

28. Terreininrichting

De parkeerplaatsen op het achter terrein worden voorzien van markeringen.

Nabij hoofdentree en op het achter terrein is een opstelplaats voor fietsen aanwezig (niet overdekt).

De prive tuinen van appartement 1,2,3,4 en 5 worden voorzien van grijze tegelbestrating ca. 3,5m. uit de buitengevel. Het overige gedeelte bestaat uit teelaarde.

De prive tuinen hebben een omheining van (bestaande) taxushaag.